Baza wiedzy

Kto może wystawiać wniosek?

  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej i chemioterapii nowotworów
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, ogólnej lub w chorobach narządu ruchu
  • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (ustawa z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej)
  • specjalista w dziedzinie fizjoterapii
  • fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz.1113 i 1234)