Baza wiedzy

Kto może wystawiać wniosek?

  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie angiologii
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii naczyniowej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii onkologicznej
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, ogólnej lub w chorobach narządu ruchu
  • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej
  • specjalista w dziedzinie fizjoterapii z tytułem magistra i minimum 3 letnim stażem pracy