22-23.04.2022 - Akademia Limfologii - „Kompleksowa terapia przeciwobrzękowa” - Łódź

Data szkolenia: 
piątek, 22 Kwiecień, 2022 - 11:00

Już 22-23.04.2022 w Łodzi spotkają się międzynarodowi eksperci w celu interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń z zakresu stosowanej terapii u Pacjentów z obrzękiem limfatycznym zarówno kończyny górnej jak i dolnej w oparciu o wytyczne Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego.

Wydarzenie jest skierowane do osób chcących zająć się terapią Pacjentów z obrzękami.
Zapraszamy serdecznie fizjoterapeutów, pielęgniarki i lekarzy.

ŚLEDŹ WYDARZENIE NA FACEBOOK-u

Poruszone zagadnienia to m.in:

 1. Obrzęk limfatyczny
 2. Manualny drenaż limfatyczny (MDL) 
 3. Kompresjoterapia bandażami  jako niezbędny element KTP
 4. Produkty płaskodziane vs. okrągłodziane – znaczenie i rola w terapii  przeciwobrzękowej
 5. „Nie bójmy się produktów płaskodzianych”  – studium przypadków
 6. Diety u pacjentów z obrzękiem limfatycznym i tłuszczowym – czy ma sens?
 7. Wsparcie psychologiczne dla chorych z obrzękiem limfatycznym
 8. Obrzęk tłuszczowy – wytyczne w postępowaniu
 9. Znaczenie KTP w leczeniu ran
 10. Szybko, efektywnie i profesjonalnie – zastosowanie Circaid w redukcji obrzęku i procesie gojenia ran
 11. Rola fizjoterapeuty w przebiegu leczenia po raku piersi. Program profilaktyki obrzęku limfatycznego
 12. Znaczenie profilaktyki przeciwobrzękowej po leczeniu raka piersi – wyniki badań
 13. Obrzęk żylno- limfatyczny w gabinecie chirurga

Prelegent prof. dr hab. n. med. Andrzej Szuba

Andrzej Szuba

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych. Kierownik Katedry i Kliniki Angiologii, Diabetologii i Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego we Wrocławiu we Wrocławiu.

Zainteresowania kliniczne i naukowe obejmują patofizjologię i leczenie chorób naczyń obwodowych i układu limfatycznego, w tym obrzęków limfatycznych, epidemiologię, czynniki ryzyka i prewencję chorób cywilizacyjnych.

Autor i współautor ponad 239 publikacji naukowych cytowanych ponad 7000 razy, indeks Hirscha = 29.

Najwyżej cytowane prace dotyczą badań nad patofizjologią i leczeniem chorób układu limfatycznego oraz badań epidemiologicznych realizowanych w ramach projektu PURE

Prof. Szuba jest koordynatorem polskiej części projektu PURE. W prospektywnym badaniu PURE poddano analizie szerokie spektrum czynników ryzyka (od czynników demograficznych i społeczno-ekonomicznych po kliniczne, metaboliczne i psychologiczno-behawioralne), mających wpływ na zachorowalność i śmiertelność z powodu rozwoju otyłości, cukrzycy typu 2 i chorób układu sercowo-naczyniowego.

Prace prof. Szuby dotyczące patofizjologii i leczenia obrzęków limfatycznych są znane i często cytowane. Jego wkład w rozwój światowej limfologii jest uznany i doceniany, czego dowodem jest wybór na Prezydenta Międzynarodowego Towarzystwa Limfologicznego (ISL – International Society of Lymphology 2019-2021) oraz liczne wykłady na międzynarodowych konferencjach naukowych.

Prof. Szuba jest założycielem i przewodniczącym Sekcji Limfologii Polskiego Towarzystwa Flebologicznego. Organizuje cykliczne konferencje naukowo-szkoleniowe dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów zajmujących się leczeniem obrzęków limfatycznych.

Ponadto jest aktualnym Prezydentem  Polskiego Towarzystwa Angiologicznego,

pełni funkcję Z-cy Redaktora Naczelnego Acta Angiologica oraz jest członekiem Komitetu Redakcyjnego Journal of Lymphatic Research and Biology.


Opłata za dwudniowy udział z noclegiem 459zł brutto

W cenie:

 • dwudniowy udział w konferencji wraz z warsztatami praktycznymi
 • nocleg wraz z pełnym wyżywieniem
 • materiały szkoleniowe

Liczba miejsc ograniczona, w przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc zainteresowanym zaproponujemy pierwszeństwo udziału w kolejnej edycji.

Szczegółowy program: Pobierz

Zarejestruj się